Atomización de Máster Alloys Projects uri icon

type

  • Technical Assessment and Assistance Contract

date/time interval

  • November 21, 2016 - January 20, 2017

keywords

  • atomización; pulvimetalurgia; aleaciones base hierro; caracterización microestructural