I tofet del Nord Africa dall"età arcaica all"età romana (VIII sec. a.C. ¿ II sec. d.C.). Studi archeologici Books uri icon

place of publication

  • Pisa-Roma

country

  • ITALIA

publication date

  • 2014

isbn

  • 978-88-6227-706-8

series title / series number

  • Collezione di Studi Fenici 45

International Standard Serial Number (ISSN)

  • 1591-8882