El biaix de gènere en la implicació política dels joves catalans. In: Joventut, implicació i context polític a Catalunya : una anàlisi de l'Enquesta de participació i política 2017 Book Chapters uri icon

book title

  • Joventut, implicació i context polític a Catalunya : una anàlisi de l'Enquesta de participació i política 2017

publication date

  • January 2019

start page

  • 261

end page

  • 289

isbn

  • 9788439399476I

series title / series number

  • Col·lecció Estudis