De la hibridació a la liqüefacció de les categories i de les identitats a la posttelevisió = De la hibridación a la licuefacción de las categorías e identidades en la postelevisión Articles uri icon

publication date

  • June 2011

start page

  • 13

end page

  • 18

issue

  • 36

volume

  • XIV

International Standard Serial Number (ISSN)

  • 1138-9761

Electronic International Standard Serial Number (EISSN)

  • 2014-2242

abstract

  • Amb l'auge de la telerealitat, la televisió s'endinsa en territo- ris nous, amb contorns cada cop menys definits, amb formats híbrids i formes inestables que tendeixen a la hibridació. Aquest fenomen reflecteix una desestabilització de les formes que pot ser de tipus narratiu i estètic, però també d'ordre sim- bòlic, ja que afecta les categories que regeixen la nostra representació del món i de l'altre, i reverteix &-encara que sigui de manera lúdica&- en la construcció de les identitats. Sorgeix de la liqüefacció de les categories heretades de la modernitat i, més profundament, d'una crisi del pensament dicotòmic.

keywords

  • televisió; imaginaris; representació; identitat; alteritat